De stichting Basically Nature stelt zich ten doel:

  1. De mens dichterbij de natuur te brengen
  2. Mensen stimuleren op een duurzamere manier om te gaan met de natuur/ aarde/ leefomgeving

De stichting Basically Nature is in oprichting, meer informatie volgt zo spoedig mogelijk op deze website.

Contact: info@basicallynature.nl